Absolutóriá 2011: za(ne)myslenie

Absolutóriá z angličtiny sa nedajú hodnotiť objektívne. Pri učení sa cudzích jazykov – ostatne ako pri všetkých dôležitých činnostiach v živote – hrá kľúčovú úlohu osobný vstup.

Pri niektorých odpovediach som cítil zadosťučinenie, až eufóriu. Neskromná časť vo mne pripísala všetky vaše úspechy mojim učiteľským metódam, tá realistická ju udržiavala pri zemi poznaním, že akýkoľvek úspech študenta má so mnou pramálo spoločné, keďže úspech je priamo úmerný tomu, ako pristupujete k životu a čo doňho vkladáte.

Preto bolo skvelé sledovať na absolutóriách všetky prejavy sviežeho talentu, hravého intelektu, pokory a neobmedzeného, čerstvého zmýšlania. Bolo skvelé sledovať ich na hodinách a určite bude skvelé rozpoznať ich v čomkoľvek ďalšom, do čoho sa pustíte.

Na druhej strane, boli chvíle, kde pre nedostatok vstupu akákoľvek snaha oklamať nás – a tým samého seba – varením z vody viedla k neúspechu.

Áno, s úspechom je to ako s varením a jedením: ak nič nejde dnu, nič nepôjde, v konečnom dôsledku, ani von.

Ak sa táto (potencionálne nechutná) metafora rozvinie ďalej, kľúčové je ďalej to, čo ide dnu a akým spôsobom sa to strávi. Mojou úlohou vo funkcii lektora angličtiny je, že vám môžem pomôcť pri výbere a príprave jedál z tých najlepších ingrediencií, poskytnúť vám tie najlepšie, na mieru šité, vhodné recepty na ich prípravu do vynikajúcich, chutných a výživných, esteticky príťažlivých jedál. Môžem vám pripraviť tie najlepšie podmienky na ich konzumáciu, prebudiť a zdvihnúť váš apetít vhodne zvoleným aperitívom, stolovaním a predkrmom. Akonáhle však príde k jedeniu, tráveniu, príjmu živín a… podobne, tam už moje schopnosti (a pravdu povediac ani vôľa) nesiahajú.

Ako vravia bratia angličania: You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.

V našom prípade teda: student, food a eat.

Aj preto, hlavne pre to, niektorí z vás neuspeli, a pritom, jediné, čo bolo treba urobiť bolo začať jesť.

Bon appétit!

Your Absolutoria 2010

“Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.”
Albert Einstein

The time has come for you to do your exams, time for the stuff you put in to come out. What will it be?

Without developing on this metaphor any further, I’d like to take this moment to express a couple of thoughts on our classes. I’ve always considered them as our classes.

I’ll do this by addressing YOU. You know which sentences apply to you and which don’t. Just take your pick:

First off, thank you, who came to class because you wanted it, no matter how often it was.

Thank you, who came there with the attitude of sharing, enjoyment and participation. Your presence was always greatly appreciated.

Thank you, who always tried to use English, not because I wanted it or because you were perfect, but because you wanted to improve and realised the benefits.

Thank you, who thought independently, expressed your opinions, doubts, and feelings openly and was keen to know the opinions of others.

Thank you, who didn’t sit and wait for miracles, but did things for your own benefit, regardless of “bad” circumstances.

Thank you, who took the best from everything.
Continue reading