Grammar review | Prehľad gramatiky

 1. Present Simple (jednoduchý prítomný čas)

 2. Past Simple (jednoduchý minulý čas)

 3. Present Continuous (priebehový prítomný čas)

 4. Past Continuous (priebehový minulý čas)

 5. Future Simple (will, jednoduchý budúci čas)

 6. Future Continuous (will be + –ing, priebehový budúci čas)

 7. Future with going to (budúci čas s väzbou going to)

 8. Can (ability) / be able to (sloveso can a väzba be able to na vyjadrenie schopnosti a spôsobilosti)

 9. Present Perfect Simple (jednoduchý predprítomný čas)

 10. Present Perfect Continuous (priebehový predprítomný čas)

 11. The Passive (trpný rod)

 12. Modals: advice, permission and prohibition (modálne slovesá na vyjadrenie rady, dovolenia a zákazu)

 13. Modals: probability, certainty (modálne slovesá na vyjadrenie pravdepodobnosti a istoty)

 14. Articles (členy)

 15. Prepositions of time and place (predložky na vyjadrenie času a miesta)

 16. Linking words: cause and effect (spojky na vyjadrenie príčiny a dôsledku)

O týždeň pribudnú ďalšie!

Páčilo sa? Zdieľaj, posielaj odkaz, komentuj, odporúčaj!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s