1. Present Simple

<<

JEDNODUCHÝ PRÍTOMNÝ ČAS: the Present Simple

Tvorba viet so slovesom “be” (byť, existovať) v kladných, záporných a opytovacích vetách a použitie pomocného slovesa “do” / “does” v záporných a opytovacích vetách u ostatných slovies v prítomnom čase.

Použitie:

 • stavy, fakty, javy, pravidlá a činnosti, ktoré sú dlhodobo alebo všeobecne platné.
 • činnosti, zvyky, stavy a javy, ktoré sa dlhodobo, pravidelne opakujú.
 • v tzv. naratívnom prítomnom čase, pri prerozprávaní deja, v príbehoch, vtipoch, v anekdotách a podobne. (napr. A man comes into a bar and says…)

Používa sa tiež:

 • vo vzťahu k budúcnosti v spojení s časovým údajom z cestovného poriadku, rozvrhu, programu, a podobne (napr. My bus leaves at 8 in the morning. The film starts at 7. What time is your flight?).
Advertisements

3 thoughts on “1. Present Simple

   • I look forward to your updates:) It will be one of the/(my) most anticipated events of 2012, or 2013??;D
    P.S.: I love my random avatar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s