2. Past Simple

<<

JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS: the Past Simple

Tvorba viet so slovesom be (byť, existovať) v minulom čase was / were v kladných, záporných a opytovacích vetách a použitie pomocného slovesa did v záporných a opytovacích vetách u ostatných slovies v minulom čase.

Použitie:

  • minulé udalosti, stavy, fakty, javy a podobne, ktoré boli dlhodobo platné alebo sa odohrali niekedy v minulosti.
  • všeobecné informácie o minulých udalostiach, javoch, stavoch, činnostiach a podobne.
  • v tzv. naratívnom minulom čase, v rozprávkach, poviedkach, románoch, a podobne. (napr. Once upon a time there was a King who had three daughters.)

Používa sa tiež:

  • v niektorých podmieňovacích vetách, na vyjadrenie nereálnych javov a na vyjadrenie želania (napr. I wish I didn’t have a cold. = Kiež by som nemal nádchu.)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s