5. Future Simple

<<

JEDNODUCHÝ BUDÚCI ČAS S POUŽITÍM MODÁLNEHO SLOVESA WILL: the Future Simple with will

Tvorba viet v jednoduchom budúcom čase s pomocným (modálnym) slovesom will, v kladných, záporných a opytovacích vetách.

Použitie:

  • na vyjadrenie tzv. nezafarbenej alebo objektívnej budúcnosti, teda udalostí a javov, ktoré nastanú niekedy v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti, bez ďalšieho zafarbenia úmyslom, plánovaním a podobne (napr. I will be 30 in April. alebo The Earth’s population will soon reach 8 billion.)
  • na vyjadrenie momentálnych, spontánnych a aktuálnych rozhodnutí [pozn.: používané väčšinou v stiahnutom tvare ‘ll] (napr. I‘ll help you. alebo It’s raining. I’ll drive you to the railway station.)
  • na vyjadrenie žiadosti (napr. It’s raining. Will you drive me to the railway station?)
  • na vyjadrenie sľubov (napr. I promise I’ll never do it again.

Používa sa tiež:

  • na vyjadrenie predpovedí o blízkej alebo vzdialenej budúcnosti, ktoré sú založené skôr na osobnom názore a skúsenostiach alebo na predstavivosti, a nedajú sa objektívne doložiť súčasnými dôkazmi (napr. How much do you think it‘ll cost? alebo I think we’ll never find intelligent life on other planets.)
  • v podmieňovacích a časových súvetiach pre tzv. prvý alebo reálny kondicionál a pre reálne budúce udalosti (napr. If it’s sunny tomorrow, we’ll go for a walk to the beach. alebo I’ll call you as soon as I arrive in Bratislava. alebo Will you move to Bratislava if they offer you the job?)

Otázky? Píš, komentuj, tvítuj, fejsbúkuj, atď.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s