NEW: Prehľad gramatiky

Moji milí študenti, táto sekcia je pre vás v Slovenčine. Nájdete tu prehľad gramatiky a ďalšie pomôcky k samoštúdiu. Ako v ostatných sekciách, aj tu máte možnosť položiť mi otázky pomocou komentára. Vstúpte klepnutím na červené tlačidlo:

Ako postupovať? Zo zoznamu na vstupnej stránke kliknite na odkaz času alebo gramatického javu, ktorý si želáte precvičit. Po načítaní stránky, myškou ovládajte interaktívnu prezentáciu. Pre lepšie zobrazenie prezentácie zvoľte režim na celú obrazovku (kliknutím na symbol so šípkami v pravom dolnom rohu okna prezentácie).

Po úvodnej stránke zobrazujúcej názov času, kliknite myškou na pravý okraj prezentácie na zobrazenie nasledujúcej stránky, obsahujúcej tabuľku so všetkými osobami v jednotnom aj v množnom čísle, s nevyplnenými slovesami. Túto tabuľku využite na doplnenie chýbajúcich slovies najskôr sami, najlepšie napísaním chýbajúcich tvarov na papier, následne si svoje odpovede môžete skontrolovať v ďalšom okne prezentácie. V nasledujúcom okne potom nájdete vety na precvičenie (v češtine), využívajúce daný gramatický tvar. Opäť ich najprv skúste preložiť sami a napísať ich na papier, až potom si ich skontrolujte v ďalšom okne.

Medzi jednotlivými stránkami prezentácie sa môžete ľubovoľne pohybovať dopredu a dozadu, prípadne celú prezentáciu zopakovať od začiatku.

Have fun!  ;)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s