NEW addition to the blog: Gramatické tabuľky na samoštúdium (SK)

Tu je dlho očakávané doplnenie stránok: gramatické tabuľky na precvičenie základných anglických časov. Nájdete tu prehľad gramatiky a tak, ako v ostatných sekciách, aj tu máte možnosť položiť mi otázku pomocou komentára. Vstúpte kliknutím na červené tlačidlo a pusťte sa do toho:

Ako postupovať? Zo zoznamu na vstupnej stránke kliknite na odkaz gramatického javu, ktorý si želáte precvičit. Myšou ovládajte interaktívne prezentácie s prehľadom tvorenia jednotlivých časov. Po názve času sa objaví tabuľka so všetkými osobami v jednotnom aj v množnom čísle, s nevyplnenými slovesami. Túto využite na doplnenie chýbajúcich slovies najskôr sami, následne si svoje odpovede môžete skontrolovať v ďalšej tabuľke. V ďalšom okne sú vety na precvičenie (v slovenčine), využívajúce daný gramatický tvar. Opäť ich najprv skúste preložiť sami, až potom si skontrolujte správny preklad v ďalšom okne.

Have fun a nezabudnite nechať komentár! ; )